Εκπαιδευτικά παιχνίδια

TREASURE BLOCKY

Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι εκμάθησης διαδικαστικού προγραμματισμού. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει αλγορίθμους, χρησιμοποιώντας πλακίδια εντολών. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να οδηγήσει τον χαρακτήρα του παιχνιδιού στη διαδρομή που επιλύει το πρόβλημα.

ΛΕΞΗΔΡΟΜΙΕΣ

Εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει στη εξοικείωση των μαθητών με την πληκτρολόγηση κειμένου. Το μαθησιακό αντικείμενο προσομοιώνει έναν αγώνα δρόμου, στον οποίο κάθε χαρακτήρας που πληκτρολογείται αντιστοιχεί σε ένα βήμα του δρομέα στην πορεία του προς τον τερματισμό.

EDURUN

Τρισδιάστατο εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του πληκτρολογίου, συνδυάζοντας, παράλληλα, την εξάσκηση στην ορθογραφία και στην αριθμητική..

BIT, Ο ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

Τρισδιάστατο εκπαιδευτικό παιχνίδι με στόχο την εξάσκηση των μαθητών και την αξιοποίηση γνώσεων για βασικές έννοιες των υπολογιστών. Μέσα από την αντιμετώπιση μιας σειράς εμποδίων και την επίλυση διάφορων γρίφων, επιστρατεύονται οι πρότερες γνώσεις των μαθητών σχετικά με το λογισμικό, το υλικό του υπολογιστή, τα λειτουργικά συστήματα, τις κατηγορίες υπολογιστών, τους ιούς κ.λπ..

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δραστηριότητα εξερεύνησης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, που προσομοιώνει ένα τρισδιάστατο εικονικό μουσείο με εκθέματα από την επιστήμη των υπολογιστών. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξοικείωση των μαθητών με σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της Πληροφορικής.

PLANET EXPLORER

Τρισδιάστατο εκπαιδευτικό παιχνίδι με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση των λογικών συνθηκών και τελεστών. Στους μαθητές παρέχονται ειδικά σχεδιασμένες οθόνες βοήθειας, καθώς και εισαγωγικά παραδείγματα για τη χρήση του μαθησιακού αντικειμένου.

ΦΟΥΣΚΑ

Εκπαιδευτικό παιχνίδι εξοικείωσης με το πληκτρολόγιο. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη θέση των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου στο πληκτρολόγιο.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ

Εκπαιδευτικό παιχνίδι εκμάθησης του πληκτρολογίου. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη θέση των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου στο πληκτρολόγιο.

ΣΚΟΥΛΗΚΑΚΙ

Εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει αφενός στην εξοικείωση των μαθητών με τον χειρισμό του πληκτρολογίου και αφετέρου στην εξάσκηση σε απλές αριθμητικές πράξεις.

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του ποντικιού, συνδυάζοντας, παράλληλα, την εξάσκηση σε απλές αριθμητικές πράξεις..